UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Obrona demokracji: Unia Demokratyczna powstała w z troski o Polska demokracje. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie - musimy bronić polskiej demokracji. Zagrożone są zarówno instytucje kontroli demokratycznej (na przykład Trybunał Konstytucyjny), jak i jakość naszej demokracji, albowiem większość - nie mając do tego silnego mandatu od społeczeństwa - rządzi bez poszanowania praw mniejszości. Dalatego, tak jak w 1991 roku , zjednoczyliśmy siły podążając za apelem Premiera Mazowieckiego, tak i dzisiaj jednoczymy sie pod patronatem Komitetu Obrony Demokracji, w ramach koalicji Wolność-Równość-Demokracja.

Miejsce Polski w Europie: jedną z największych zdobyczy wolnej Polski jest zakorzenienie w strukturach zachodnich: NATO i UE. Akcesje do NATO negocjował Minister SZ Bronisław Geremek. Do UNii Europejskiej wstępowaliśmy po referendum, w którym Polacy jednoznacznie opowiedzieli sie za członkostwem w UE. Dzisiaj i te osiągnięcia stają sie zagrożone. Podczas szczytu NATO w Warszawie, najważniejszy przywódca tego bloku upominali polityków PiS w sprawie stanu spraw publicznych w naszym kraju, a działania rzadu wobec TK budzą sprzeciw instytucji UE (KE, PE) oraz krytyczna ocenę Komisji Weneckiej - organu doradczego RE. Musimy wiec bronić miejsca Polski w Europie, a zwłaszcza w UE. Polska musi być w głównym nurcie, a nie na peryferiach Unii. Polska nie może być dla Europy kłopotem. Ma być Europy dumą!

Poprawić polski kapitalizm: na przestrzeni ostatnich 27lat Polska przeszła niezwykłą transformacje gospodarcza i odnotowuje rozwój gospodarczy, nieporównywalny z żadnych wcześniejszym okresem w naszej historii. Warto pamiętać, ze w 1989roku poziom rozwoju gospodarczego Polski i Ukrainy był na podobnym poziomie, a dzisiaj nasz kraj stał sie dla Ukraińców tym, czym dla Polakow w latach największego kryzysu były USA i inne kraje Zachodu. Miejscem, dokąd sie emigrowało za pracą, za chlebem. Polska stała sie symbolem udanej transformacji gospodarczej. Z biednego bankruta, Polska -dzięki ofiarności Polaków - stała sie dla świata wzorem udanych reform ekonomicznych i politycznych. Jednocześnie jednak wielu Polaków - zwłaszcza żyjących w mniejszych miejscowościach - nie korzysta z owoców polskiego sukcesu gospodarczego. Odnowione, piękne ulice, kolorowe, atrakcyjne wnętrza galerii handlowych wciąż dla wielu to jak dekoracja w teatrze. Podziwiają, ale na scenę nie wchodzą. Nie stać ich na obiad z dziećmi w przytulnej restauracji, po ubranie udają sie do lumpeksu, a nie do butiku. Pensje i emerytury są w naszym kraju stanowczo za niskie! Dotyczy to zwłaszcza ludzi młodych, których aspiracje - i słusznie - są na poziomie rówieśników z bogatych krajów UE. Dlatego wyjeżdżają - do pracy, za kariera lub po prostu lepszymi perspektywami rozwoju do Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec...Przed takim obrotem spraw polskich Jacek Kuroń przestrzegał juz 25 lat temu. Jako Jego polityczni spadkobiercy jesteśmy zobowiązani wypracować taki model dalszego rozwoju, który nie niszcząc zdrowych podstaw wolnego rynku, zapewni Polakom lepsze życie w swoich kraju. Programy takie, jak "500 +" nie mogą być tak konstruowane, ze pielęgniarka lub kasjerka w supermarkecie, wychowująca samotnie jedno dziecko - i zarabiając niewiele więcej niż 1600zł - może nie otrzymać pomocy od państwa, a zamożny bankowiec z trójka dzieci - będzie otrzymywał 1000zl miesięcznie. To przykład populistycznej głupoty i marnotrawstwa politycznego.

Sprawne i przyjazne państwo : jedną z przyczyn wyjazdów zagranice jest rozczarowanie jakością polskiej administracji i poziomem usług publicznych w naszym kraju. Wielomiesięczne (a nawet wieloletnie) oczekiwanie na konieczne zabiegi medyczne, wciąż nadmierna biurokracja w urzędach, nieprzyjazność aparatu skarbowego wobec przedsiębiorców - podatkodawcow, a zatem i głównych donatorów utrzymujących aparat państwowy - to musi ulec zmianie! Polskie państwo musi stać sie przyjazne obywatelowi i przede wszystkim - sprawne. Powołana w tym celu - przez rząd Premiera Tadeusza Mazowieckiego - służba cywilna, musi odzyskać należne jej miejsce; nakłady na służbę zdrowia musza być zarówno większe, jak i efektywniejsze. Nie wystarczy juz kupować nowe wyposażenie, koniecznie trzeba podnieść zarobki białego personelu, a zwłaszcza pensje pielęgniarek, salowych i sanitariuszy, którzy sa najbliżej chorego. Ich praca - wymagająca nie tylko profesjonalizmu, ale poświęcenia i troski o drugiego człowieka, musi być należycie wynagradzana!

Polskie państwo musi tez być państwem świeckim, gdzie sfera sacrum nie miesza się z rządzeniem. Rozdział państwa i Kościoła - nawet przyjazny - ale musi być faktyczny! Parlament, rząd, administracja - nie są od narzucania Polakom stylu życia i wyznaczania światopoglądu. "Nie jestem królem Waszych sumień!" - te słowa Zygmunta II Augusta skierowane do posłów na ówczesny Sejm, niech staną się mottem każdej władzy publicznej w Polsce!

Edukacja, która wyrównuje szanse młodzieży: Polska szkoła bardzo sie zmieniła po 1989 roku. Obniżenie wieku szkolnego oraz wprowadzenie gimnazjów miały na celu wyrównywanie szans polskiej młodzieży. Zarówno z myślą o ich konkurencji z rówieśnia z innych krajów UE, jak i o równiejszym starcie życiowym w kraju. Widoczną lukę w poziomie wykształcenia miedzy (inteligencka) młodzieżą wielkomiejska, a uczniami z mniejszych miejscowości oraz wsi, którzy duzo rzadziej korzystają z opieki przedszkolnej, trzeba konsekwentnie zmniejszać! Jednocześnie - miedzy innymi poprzez nagradzanie najlepszych nauczycieli - należy stwarzać warunki takiego kształcenia w szkołach publicznych, żeby absolwent polskiego liceum był na poziomie umożliwiającym studia na wybranej w Europie uczelni, na równi z niemieckim lub brytyjskim rówieśnikiem. Decyzje i działania obecnego rzadu, a zwłaszcza tak zwana reforma bezmyślnie forsowana przez aktualną minister edukacji narodowej prowadzi polską szkołę i polskich uczniów w przeciwnym kierunku. Będziemy sie temu stanowczo przeciwstawiać i odwrócimy szkodliwe zmiany wprowadzone przez ten rząd!

Nauka: ze wstydem przyznajemy, ze po 27 latach wolnej Polski, Polska nauka wymaga naprawy. Żenująco niskie zarobki, wciąż anachroniczna struktura zarządzania uczelniami, słaby związek nauki z gospodarka - to poważne wady, które trzeba usunąć w dialogu ze środowiskiem akademickim. W sensie materialnym polska nauka bardzo sie zmieniła: nowe lub odrestaurowane budynki, nowocześnie wyposażone pracownie nie zastąpią jednak twórczej i zmotywowanej kadry naukowo - dydaktycznej, zwłaszcza młodych naukowców. Musza oni mieć zapewniony materialny komfort pozwalający skupić sie na badaniach lub pracy ze studentami, a nie poszukiwaniu dodatkowych źródeł utrzymania. Na szczególne zainteresowanie ze strony państwa polskiego powinni liczyć ci naukowcy, którzy zajmują sie innowacyjnymi badaniami, zwłaszcza na styku nauki i gospodarki.

Kultura. Polska ma piękna i bogata kulturę, która jest doceniana ma świecie. Oskar dla ś.p. Andrzeja Wajdy, czy Cezary przyznawane ś.p. Krzysztofowi Kieślowskiemu sa tylko ilustracją, jak polska sztuka potrafi zachwycić wymagający przecież świat. Dlatego państwo musi wspierać polskich twórców i wspierać rozwój polskiej kultury. Jednocześnie musi zadbać o jej powszechność. W tym celu miedzy innymi musza powstawać nowoczesne muzea, które zainteresują wymagająca polska młodzież. To wstyd,ze o dzisiaj nie powstało Muzem Historii Polski na takim poziomie jak Muzeum Historii Żydów Polskch POLIN. W rym zadaniu rząd powinien współpracować blisko z samorządem, aby przykłady takie, jak Muzeum Powstania Warszawskiego, czy Centrum Historii "Zajezdnia" we Wrocławiu były w każdym polskim mieście.

Samorzad: najbardziej udaną reformą - rozpoczętą przez rząd TAdeusza Mazowieckiego - jest decentralizacja zarządzania państwem i powstanie samorządu terytorialnego. Obywatele, wspólnoty lokalne i regionalne uzyskały wpływ na spory obszar polskich spraw publicznych, a gminy, powiaty i w końcu regiony - dostały gospodarzy, którzy z pasją angażują się w ich rozwój. Jest to jednak kolejne osiągniecie wolnej Polski zagrożone przez obecną większość sejmową, która zawsze dążyła do centralizacji władzy w Polsce, do stworzenia "jednego ośrodka decyzji polityczno-państwowych", ulokowanego nawet nie w Kancelari Premiera lub Pałacu Prezydenckim, lecz w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jestesmy świadkami procesu odbierania kolejnych kompetencji samorządom, zwłaszcza sejmikom wojewódzkim. Najwieksze zagrożenia zbliżają się wraz z planami centralizacji rozdziału funduszy europejskich. Te działania, to nie tylko droga w kierunku odwrotnym od zalecanego przez UE, to także dewastacja państwa polskiego, która ociera sie o zdradę stanu, na skutek prawie pewnych opóźnień w wykorzystaniu środków europejskich, będących skutkiem takich decyzji. Odwrócimy ten zły kierunek, a winnych niewykorzystania choćby 1 euro - pociągniemy do odpowiedzialności!

Sądownictwo, prokuratura, wymiar sprawiedliwości : Do odpowiedzialności politycznej i karnej doprowadzimy także bohaterów hybrydowej wojny wypowiedzianej przez PiS polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zwłaszcza wojna z Trybunałem Konstytucyjnym będzie winą, z której rozliczony zostanie zarówno prezydent Andrzej Duda, jak i premier Beata Szydło oraz każdy jej następca, który nie będzie drukował i ogłaszał wyroków tego najważniejszego z polskich trybunałów!

Polska wieś, rolnictwo : polska wieś jest bezcennym źródłem zwyczajów i tradycji będących fundamentem ojczystej kultury. I tradycji - zarówno chłopskiej, jak i szlacheckiej. Polska wieś - ze swoim stylem życia - zasługuje zatem na ochronę, ale i rozwój. Zachowując to, co piękne i cenne w tradycji, nie możemy zamienić polskiej wsi w skansen i dlatego publiczne fundusze na rozwój wsi muszą wyważyć ochronę dziedzictwa narodowego z prężnym rozwojem rolnictwa, będącego już dzis polską marką gospodarczą i źródłem pokaźnych dochodów dla producentów rolnych i dla budżetu państwa. Rząd musi wspierać samorząd rolniczy oraz wszelkie formy współdziałanie producentów rolnych, a także ułatwiać im docieranie z se swoimi - najwyższej jakości - towarami do coraz to. nowych rynków zbytu.

Rozwój polskiej wsi to także inwestycje w infrastrukturę, wiejska edukacje i upowszechnianie kultury. Mieszkańcy polskiej wsi nie mogą mieć poczucia obywatelstwa drugiej kategorii, bez dostępu do kanalizacji, asfaltowej drogi, przedszkola i szkoły kina lub teatru.

 

autor: Poseł Jacek Protasiewicz

Jesteśmy ludźmi gotowymi do odważnego podejmowania prawdziwych i trudnych problemów społecznych. Chcemy i potrafimy się z nimi zmierzyć.

Uważamy, że:

Państwo to dobro wspólne

Państwo to dobro wspólne. Sprzeciw nasz budzi walka polityczna wyniszczająca państwo. Nie zgadzamy się także z partyjnym zawłaszczaniem państwa, upolitycznianiem jego służb i monopolizowaniem władzy. Gdy jesteśmy w opozycji jest to opozycja rozsądna, nie totalna. Gdy zdobędziemy władzę postawimy na fachowców.

Europa to nasze miejsce

Europa to nasze miejsce i wspólna odpowiedzialność. Chcemy silnej Polski w silnej Europie, uważamy przy tym za słuszne powściągnięcie egoizmu narodowego na rzecz wspólnych ważnych projektów. Opowiadamy się za pogłębianiem integracji. Podzielamy eurooptymizm znakomitej większości Polaków.

Państwo prawa, prawa człowieka i wolności

Państwo musi być rządzone na podstawie prawa i zgodnie z jego treścią. Pierwszym obowiązkiem państwa jest chronić wolność obywateli.Wolność jednostki i prawa człowieka uznajemy i cenimy ponad wszystko. Szanujemy poglądy innych, jesteśmy tolerancyjni i otwarci. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas, każdy pogląd uznaje za równoprawny. Chcemy też być różni, ale równi – płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie, majątek, orientacja seksualna czy wyznanie nie mogą być przeszkodą w korzystaniu z praw i wolności.
Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji, w tym w szczególności dyskryminacji kobiet kulturowo utrwalonej i rozpowszechnionej w naszym kraju.
Niezwykle istotna jest wolność mediów rozumiana nie tylko jako brak cenzury ale również wolność zakładania, wydawania, emitowania. Wolność mediów jest podstawą swobód obywatelskich i kontroli rządzących.

Prywatne nie znaczy złe. Wolny rynek, zdrowe finanse publiczne

Cenimy rolę własności prywatnej w nowoczesnej gospodarce wolnorynkowej. Państwo musi wspierać swoich obywateli, ale ich nie ograniczać. Pozwólmy ludziom być przedsiębiorczym – uwolnijmy energię obywateli nadając w ten sposób dynamikę polskiej gospodarce.
Wolny rynek i zdrowe finanse publiczne to warunek i szansa rozwoju naszego kraju.
Sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy bez troski o możliwości dochodowe państwa i bez liczenia się z konsekwencjami. Państwo musi być nie tylko oszczędne czy tanie, ale i dobrze zarządzane. Zadaniem państwa jest pobudzanie rozwoju.

Gospodarka oparta na wiedzy

Nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się Polska jest naszym gorącym pragnieniem. Cenimy wolną myśl badawczą i naukową. Chcemy budować społeczeństwo ludzi wykształconych i gospodarkę opartą na wiedzy.

Równe szanse

Gorąco pragniemy zrównania szans obywateli. Chcemy by każdy mógł uczestniczyć w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz z niego korzystać.

Wolność od biedy

Wolność jednostki rozumiemy również jako wolność od biedy.Najwłaściwszą drogą wyrównywania różnic w dostępie do zasobów i usług oraz niwelowania rozwarstwienia społecznego nie są interwencyjno- redystrybucyjne działania państwa.
Postrzegamy je jako nieskuteczne, a w rezultacie jedynie wzmacniające i utrwalające formułę społeczeństwa nierównych szans. Opowiadamy się za ograniczeniem pomocowo- socjalnych zadań państwa na rzecz jego aktywnego współdziałania z organizacjami obywatelskimi w celu wykształcenia w Polsce wielu form i podmiotów ekonomii społecznej zdolnych do aktywizowania ludzi wykluczonych.

Partnerstwo

Partnerstwo w działaniu jest dla nas ważne. Cenimy rolę organizacji obywatelskich, samorządów zawodowych, związków pracowników i pracodawców.Chcemy Polski samorządowo-obywatelskiej.

Państwo świeckie i przyjazne

Stawiamy na świeckość państwa i jego przyjazny rozdział od kościołów.

Wrażliwość na „zielone”

„Zielone” jest nam bliskie. Pragniemy ochronić przyrodę, by dziś żyło się lepiej i dlatego że wymaga tego od nas wrażliwość na los przyszłych pokoleń.

Zobacz więcej

Wyrastamy z tradycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego które w czasach powojennych wyraziło się najpełniej w wielkim ruchu „Solidarności” lat 1980-1989 i tradycji utworzonej na jego bazie przez takich wielkich polityków jak Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek i Jacek Kuroń formacji politycznej, która początkowo przyjęła nazwę Unii Demokratycznej a później Unii Wolności a nastepnie Partii Demokratycznej. Jesteśmy wierni ich rozumieniu polityki jako „roztropnej troski o dobro publiczne” .  Chcemy Polski, która jest dobrem wspólnym wszystkich jej obywateli , Polski  która swoje miejsce widzi w wielkiej rodzinie demokratycznych krajów europejskich tworzących Unię Europejską. Jej ideowe podstawy zawarte w europejskich traktatach takie jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności,  niedyskryminacji, pluralizmu, tolerancji, sprawiedliwości i równości są zasadami na których chcemy się opierać w naszych działaniach.

Realizacja tych zasad możliwa jest jedynie w demokratycznym państwie przestrzegającym rządów prawa opartego na powyższych wartościach. Dlatego też będziemy się z całą mocą przeciwstawiać wszelkim próbom redukowania zasad demokracji do tyranii większości . Ochronę interesów tych, którzy aktualnie są w mniejszości, musi zapewnić zarówno system prawny oparty o zasadę wolności obywatelskich. jak też  niezależne sądownictwo. Podstawową ramą prawną jest  Konstytucja której zmiana może się dokonywać jedynie w prawnie przewidziany sposób,  a nad jej przestrzeganiem winien czuwać absolutnie niezawisły organ sądowy. Państwo prawa niezbędne jest do zachowania wolności Polaków, ich rozwoju duchowego i kulturalnego, potrzebne jest do ochrony obywateli przed samowolą i  nadużywaniem władzy, potrzebne jest też gospodarce.
Uznając prawa wynikające z uzyskania władzy w demokratycznym procesie,  nie  możemy się jednak godzić na traktowanie naszego państwa jako politycznego łupu i  dokonywanie radykalnych czystek zarówno w administracji państwowej jak tez w  mediach publicznych, strukturach gospodarczych czy w podstawowych dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa służbach.

Podstawowym zadaniem państwa winno być chronienie wolności obywateli i ich równości wobec prawa a także równości w dostępie do stanowisk w gospodarce i życiu publicznym bez względu na wiek, polityczne poglądy, pochodzenie, rasę, światopogląd, orientację seksualną, płeć, religię czy zamożność. Prawo winno tę różnorodność naszego społeczeństwa uwzględniać. Oznaczać to musi światopoglądową neutralność państwa. Kościół Rzymsko-Katolicki odgrywał i nadal odgrywa w życiu naszego narodu ogromna rolę. Nie należy jednakże utożsamiać sfery prawa państwowego ze sferą kanonów postępowania uznawanego religijnie za właściwe lub wręcz obowiązkowe. Kościół , jak każdy inny, ma oczywiste prawo do zajmowania stanowiska w sprawach moralno-etycznych nie powinien jednakże oczekiwać, że jego stanowisko będzie musiało zostać automatycznie przyjęte i osłaniane prawnie. To wszystko dotyczy oczywiście wszystkich kościołów działających na terenie naszego kraju. Wyraźny ale przyjazny i pełen obustronnego szacunku rozdział kościołów i państwa jest ważną cechą nowoczesnego demokratycznego państwa prawa.

Nasz cel to silna Polska w silnej Europie. Międzynarodowa pozycja Polski będzie uzależniona od tego czy w Unii Europejskiej kraj nasz będzie szanowanym i wpływowym uczestnikiem procesu decyzyjnego czy też będzie traktowany jako uciążliwy i niekonstruktywny konsument unijnej pomocy rozwojowej. Międzynarodowy prestiż i znaczenie Polski i płynące z tego rozmaite korzyści polityczne, kulturowe i gospodarcze będzie zależał też od tego jak silna będzie i jaką rolę na międzynarodowej arenie zajmie Unia Europejska. Tak więc, trzeba będzie czasem powściągnąć nasze krótkoterminowe a nie szczególnie ważne interesy narodowe tam, gdzie w grę wchodzą ważne interesy całej społeczności europejskiej. Nasza obecność w Unii Europejskiej to też zapora przeciwko nie tylko możliwym, bo  dziś wyraźnie obserwowanym wynaturzeniom naszego życia gospodarczego czy państwowego. A więc, więcej Polski w Europie ale także więcej Europy w Polsce.

Państwo nasze to dobro wszystkich obywateli. Winno być sprawne i przyjazne obywatelom. Oznacza to, ze państwo winno wkraczać tylko tam, gdzie jego interwencja jest konieczna ze względu na skalę lub wagę sprawy, tam gdzie tylko rząd i jego administracja może zmierzyć się z danym problemem. Nie zgodzimy się na pełzająca recentralizację państwa. Wielka wagę przywiązujemy do rozwoju samorządów i powiększania ich kompetencji a także środków jakie maja do dyspozycji. Oznacza to też potrzebę wspierania rozmaitych instytucji społeczeństwa obywatelskiego w postaci organizacji pozarządowych czy inicjatyw obywatelskich. Oznacza to również , że nie można ograniczać indywidualnej gospodarczej aktywności obywateli doceniając rolę prywatnej własności dla rozwoju i dynamizowania gospodarki krajowej.

W ciągu ostatnich 27 lat Polska przeszła niezwykła transformację nie tylko ustrojowa ale także gospodarczą.  Ogromne i budzące powszechne uznanie sukcesy gospodarcze nie oznaczają jednakże że wielu Polaków nie doświadczyło w zadowalającym stopniu dobrodziejstw tego okresu. Mając tego świadomość chcemy budować Polskę jako kraj o społecznej gospodarce rynkowej . Oznacza to troskę państwa zarówno o stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki w systemie kapitalistycznym z ochrona konsumenta, wiarygodności banków i zagwarantowaniem swobody konkurencji,  jak też troskę o prawa pracownicze, opiekę nad najsłabszymi i wykluczonymi, bądź osobami, które z rozmaitych powodów, nie w wyniku własnych zaniedbań czy zaniechań, znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Mamy jednak świadomość, że niwelowanie rozwarstwienia społecznego i walka z biedą drogą centralnie organizowanych działań redystrybucyjnych nie zawsze prowadzi do dobrych skutków. Często znacznie skuteczniejsze są w tej dziedzinie działania samorządów czy organizacji pozarządowych a przede wszystkim „dostarczania ludziom wędki a nie ryby”. Jednak rolą państwa pozostanie dbałość o to, by niwelować różnice w rozwoju, widoczne pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju. Jednym z innych ważnych społecznie zadań będzie podjęcie dalszych działań zmierzających do zwiększenia dzietności polskich rodzin i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych.

Zasadniczym zadaniem państwa jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, ochrona niezawisłości, całości terytorialnej i możliwości rozwoju gospodarczego i kulturowego Polski a także ochrona naszego dziedzictwa narodowego. Na straży naszego bezpieczeństwa stoją polskie Siły Zbrojne. Jak w każdym demokratycznym państwie muszą one być pod pełną kontrolą demokratycznie wybranych cywilnych władz państwa, zachować pełną światopoglądową neutralność jak też pełną neutralność polityczną. Jakakolwiek próba politycznej  indoktrynacji bądź też użycia wojska do partyjno-politycznych działań jest całkowicie niedopuszczalna.
Fundamentem naszego bezpieczeństwa, obok własnego potencjału wojskowego który należy odpowiedni umacniać,  jest nasza obecność w Sojuszu Północno-Atlantyckim (NATO) a także w Unii Europejskiej.

Chcemy żyć w kraju w którym obywatele są dumni z bogatej, ale różnorodnej kultury narodowej, kraju który nie zamyka się na odmienność i wyzutym z nienawiści do innych ras, narodów i kultur. Bogata i wspaniała historia naszego kraju jest również uzasadnionym powodem do dumy. Nie oznacza to jednak, że z naszej narodowej pamięci należy wykluczyć mniej chwalebne okresy i wydarzenia. W szczególności manipulowanie przekazem historycznym nie może być używane do międzypartyjnej walki politycznej i nie może rzutować na nasze relacje z sąsiednimi narodami, szczególnie jeśli sami od nich oczekujemy. rzetelnych rozliczeń z ich własnej przeszłości.

Nie można myśleć o rozwoju naszego kraju bez przyznania wysokiego priorytetu takim dziedzinom jak edukacja, nauka i kultura. System szkolny zreformowany gruntownie za czasów rządów koalicji AWS i Unii Wolności okrzepł, a poziom edukacji według międzynarodowych ocen był wysoki. Podejmowanie  reform  w tej dziedzinie winno być przeprowadzane z należyta rozwagą i po rozlicznych szerokich konsultacjach społecznych. Szkolnictwo wyższe i nauka wymagają zdecydowanych działań aby polskie wyższe uczelnie nie znajdowały się na żenująco dalekich pozycjach w rankingach międzynarodowych a polska gospodarka zaczęła być w zdecydowanie większym stopniu zasilana w nowoczesne polskie technologie i wynalazki.

Wizytówką naszego kraju winna w większym niż dziś stopniu stać się polska kultura. Aby  tak się stało, nie może ona być tworzona pod doraźne potrzeby polityczne i ideowe. Mecenat państwa, który należałoby znacznie powiększyć w przyszłości,  nie może jednak skutkować próbami ograniczania autonomii  twórców kultury..

 Tak więc- nasz cel to silna, stabilna i europejska Polska z której będziemy mogli być jeszcze bardziej dumni, Polska- kraj swiadomych swych praw i obowiązków aktywnych obywateli, Polska -wielki, ceniony a nawet w wielu wypadkach niezbędny partner polityczny i gospodarczy, kraj otwarty na świat i dający światu cenione twory swojej nauki i kultury, kraj cywilizacyjnego i gospodarczego sukcesu.