UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW
LIPIEC 1990

Utworzona zostaje Akcja Demokratyczna (w inicjatywę włączają się m.in. Jacek Kuroń, Marek Edelman, Bronisław Geremek, Barbara Labuda)

Grudzień 1990

Zbierają się przedstawiciele Wojewódzkich Komitetów Wyborczych Tadeusza Mazowieckiego (wybory Prezydenta RP – listopad 1990) i powołują Unię Demokratyczną UD.

Październik 1991

Wybory wygrywa UD wyprzedzając nieznacznie SLD jednak ostatecznie rząd pod kierownictwem Jana Olszewskiego tworzy się bez udziału UD.

Lipiec 1992

Po upadku rządu Jana Olszewskiego utworzony zostaje koalicyjny rząd, w którym premierem zostaje Hanna Suchocka z Unii Demokratycznej. UD obsadza szereg kluczowych resortów jak finanse (Jerzy Osiatyński), praca i sprawy społeczne (Jacek Kuroń) i obrona narodowa (Janusz Onyszkiewicz). Partnerem koalicyjnym w tym rządzie jest m.in. Kongres Liberalno-Demokratyczny KLD.

Październik 1993

Rząd Hanny Suchockiej upada w wyniku przegłosowania jednym głosem votum nieufności zgłoszonego przez NSZZ „Solidarność” . Kolejne wybory wygrywa SLD, UD przechodzi do opozycji.

Kwiecień 1994

Unia Demokratyczna łączy się z Kongresem Liberalno – Demokratycznym tworząc Unię Wolności – partię sukcesorkę Unii Demokratycznej. Na zjeździe zjednoczeniowym z połączenia Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Demokratycznej powstaje nowa partia – Unia Wolności. Na czele partii staje Tadeusz Mazowiecki, jego zastępcą zostaje dotychczasowy przewodniczący KLD Donald Tusk.

Kwiecień 1995

Na kolejnym Kongresie UW na Przewodniczącego partii zostaje wybrany Leszek Balcerowicz. W wyborach prezydenckich startuje z ramienia UW Jacek Kuroń.

STYCZEŃ 1997

UW o puszcza grupa działaczy z Janem Rokitą i Bronisławem Komorowskim tworząc Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe.

Kwiecień 1997

Powstaje nowa Konstytucja. Na jej podstawowy kształt mieli ogromny wpływ parlamentarzyści UW a w szczególności Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek, 

Wrzesień 1997

W wyborach do parlamentu partia uzyskała 13,37% głosów, zajmując trzecie miejsce. Przypadło jej 60 mandatów poselskich i 8 senatorskich. Na listach Unii Wolności znaleźli się przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego.

Październik 1997

Unia Wolności zawiera koalicję z Akcją Wyborczą Solidarność z którą tworzy rząd pod kierownictwem Jerzego Buzka. W rządzie z ramienia UW znaleźli się: Leszek Balcerowicz (wicepremier, minister finansów), Hanna Suchocka (minister sprawiedliwości, prokurator generalna), Bronisław Geremek (minister spraw zagranicznych), Janusz Onyszkiewicz (minister obrony narodowej), Joanna Wnuk-Nazarowa (minister edukacji narodowej) i Eugeniusz Morawski (minister transportu i gospodarki morskiej).

Grudzień 2000

Leszek Balcerowicz obejmuje stanowisko Prezesa NBP. Nowym Przewodniczącym UW zostaje Bronisław Geremek. Donald Tusk, który wybory na przewodniczącego przegrał, .odchodzi z gronem swych zwolenników i wkrótce zakłada Platformę Obywatelską

Wrzesień 2001

W wyborach UW uzyskuje jedynie nieco ponad 3% głosów i nie wchodzi do Sejmu, zachowując obecność w Senacie (5 senatorów). Bronisław Geremek składa rezygnację, a nowym Przewodniczącym UW zostaje Władysław Frasyniuk.

Czerwiec 2004

Umiera Jacek Kuroń – legenda polskiego podziemia, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej, były poseł z ramienia tej partiii, minister płacy pracy i polityki społecznej w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej, kawaler Orderu Orła Białego.

Maj 2004

Do Parlamentu Europejskiego z ramienia UW wybrani zostali Grażyna Staniszewska, Bronisław Geremek, Jan Kułakowski i Janusz Onyszkiewicz, który następnie zostaje wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego z ramienia Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (Alliance of Liberals and Democrats for Europe).

Maj 2005

Unia Wolności łączy się ze środowiskiem politycznym prof. Jerzego Hausnera i przekształca się w Partię Demokratyczną – demokraci.pl pod przewodnictwem Władysława Frasyniuka.

Wrzesień 2006

Wobec zbliżających się wyborów samorządowych utworzona zostaje koalicja centro-lewicowa, z udziałem Partii Demokratycznej, SLD, SdPL i Unii Pracy, która przed następującymi później wyborami do Sejmu przyjmuje nazwę Lewica i Demokraci (LiD). W wyniku wyborów do Sejmu wchodzi 3 posłów z PD. LiD rozpada się w kwietniu 2008r. 

Kwiecień 2008

W wypadku samochodowym pod Lubieniem ginie były przewodniczący Unii Wolności, czlonek Partii Demokratycznej, poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PD, kawaler Orderu Orła Białego prof. Bronisław Geremek.W Parlamencie Europejskim miejsce Bronisława Geremka zajmuje Andrzej Wielowieyski.

Styczeń 2009

Przewodniczącą PD zostaje Brygida Kuźniak

Październik 2009

W Warszawie umiera Marek Edelman, wybitny lekarz, ostatni przywódca Powstania w Getcie Warszawskim, działacz opozycji, założyciel ROAD, członek Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Partii Demokratycznej, członek rady politycznej Unii Wolności, kawaler Orderu Orła Białego.

Styczeń 2012

Przewodniczącym PD zostaje Andrzej Celiński, w styczniu 2015r zostaje wybrany ponownie.

Listopad 2015

Nadzwyczajny Kongres PD dokonuje zmiany na stanowisku Przewodniczącego. Andrzeja Celińskiego zastępuje Elżbieta Bińczycka.

Listopad 2016

Na Nadzwyczajnym Kongresie do Partii Demokratycznej  dołącza Stowarzyszenie Europejskich Demokratów  z posłami na Sejm RP Jackiem Protasiewiczem, Stanisławem Huskowskim, Michałem Kamińskim i Stefanem Niesiołowskim a partia zmienia nazwę na Unia Europejskich Demokratów. (UED). Przewodniczącą zostaje ponownie Elzbieta Bińczycka a jej zastępcą Jacek Protasiewicz.

STYCZEŃ 2018

UED podejmuje decyzję o utworzeniu z posłami PSL federacyjnego Klubu Poselskiego PLD-UED W
skład tego Klubu wchodza posłowie UED Jacek Protasiewicz ( jako Vice- Przewodniczacy Klubu),
Michal Kamiński. i Stefan Niesiołowski. Stanisław Huskowski, wybrany do władz samorzowych w woj.
Dolnośląskim przestaje być poslem na Sejm.

MAJ 2018

Grono posłów UED powiększa się o Michała Mazowieckiego, który przejmuje mandat po wybranej do Parlamentu Europejskiego posłance z PO.

PAŹDZIERNIK 2019

W wyborach do Sejmu i Senatu kandydaci z UED wchodzą na listy komitetu wyborczego PSL- Koalcja Polska. Do Sejmu wchodzi Jacek Protasiewicz a Michał Kamiński zostaje Wicemarszałkiem Senatu.