UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

DOŁĄCZ DO UED

WSTĄP DO UNII EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

Członkiem UED może zostać osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych i nie jest aktywnym członkiem innej partii politycznej.

DEKLARACJA