UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW
| Home > O NAS

Unia Europejskich Demokratów

to partia, którą tworzą zarówno ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką, jak i grono doświadczonych polityków wywodzących się z demokratycznej opozycji. PD jest partią kontynuatorką Unii Demokratycznej (UD) a potem Unii Wolności (UW). Przewodniczącymi partii byli kolejno: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Brygida Kuźniak, Andrzej Celiński, a obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka

Zobacz statut

Z posłami na Sejm RP VIII Kadencji

Dnia 21 września 2016 r. czterech byłych posłów Platformy Obywatelskiej , tj. Stanisław Huskowski, Michał KamińskiJacek Protasiewicz (wykluczeni z PO 20 lipca) oraz Stefan Niesiołowski (który tego samego dnia wystąpił z PO ) powołało  do życia koło poselskie pn. Europejscy Demokraci. Przewodniczącym koła został Jacek Protasiewicz.

W pażdzierniku 2016 r. pod przewodnictwem Jacka Protasiewicza założono Stowarzyszenie Europejscy Demokraci. Wśród jego założycieli znalazł się m.in. poseł PO poprzednich kadencji Tomasz Kulesza,  Agata Afeltowicz (wiceprzewodnicząca), Jarosław Perduta, Joanna Szymanderska, Klaudia Klimek (sekretarz),  Rafał Godlewski (skarbnik).  Miesiąc póżniej akces do ED zgłosili  m.in. Zdzisław Najder czy  Bolesław Gleichgewicht.

Stowarzyszenie nawiązało kontakty z Partią Demokratyczną i  Stronnictwem Demokratycznym, z którym podpisało porozumienie.

Dnia 12 listopada 2016 struktury ED zgłosiły akces do Partii Demokratycznej w wyniku czego powstała nowa partia Unia Europejskich Demokratów i tym samym (miesiąc póżniej) koło poselskie UED.

 

Koło poselskie UED