UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW
| Home > O NAS

Unia Europejskich Demokratów

Walczymy o Polskę praworządną, demokratyczną, liberalną i tolerancyjną w zjednoczonej Europie. 

UED to partia, którą tworzą zarówno ludzie młodzi, niezwiązani wcześniej z polityką, jak i grono doświadczonych polityków wywodzących się z demokratycznej opozycji. UED jest partią kontynuatorką Unii Demokratycznej, Unii Wolności a następnie Partii Demokratycznej. Przewodniczącymi partii byli kolejno: Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balcerowicz, Bronisław Geremek, Władysław Frasyniuk oraz Janusz Onyszkiewicz, Brygida Kuźniak, Andrzej Celiński, a obecnie tę funkcję sprawuje Elżbieta Bińczycka.

Zobacz statut