UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

WŁADZE PARTII

 

Zarząd Krajowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu UED

Elżbieta Bińczycka - Przewodnicząca Partii

Jacek Protasiewicz - I Wiceprzewodniczący

Anna Sporyszkiewicz - Wiceprzewodnicząca

Marcin Kruszewski - Sekretarz Generalny

Maurycy Czarnocki - Skarbnik Krajowy

 

członkowie zarządu:

Maria Anna Knothe

Łukasz Malitowski

Krzysztof Mickiewicz

Przemysław Portacha

Tomasz Sakowski

Leon Susmanek

 

 

 

.

Skład Rady Politycznej UED

Jausz Onyszkiewicz - Przewodniczący

Lucjan Czardybon, 

Halina Flis - Kuczyńska,

Stanisław Huskowski,

Michał Kamiński

Skład Komisji Rewizyjnej

Janusz Drożdzyński

Andrzej Szumiński

Stanisław Kręciproch

Stanisław Gruszka

Skład Sądu Koleżeńskiego

Agnieszka Drózd

Aleksandra Kucharska

Marian Krawczyk

Mirosław Nogaj

 

 

 

 

.