UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

WŁADZE PARTII

 

Zarząd Krajowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Elżbieta Bińczycka

przewodniczaca@uniaeuropejskichdemokratow.pl

I Wiceprzewodniczący

Jacek Protasiewicz

Wiceprzewodnicząca

Anna Sporyszkiewicz

Członek Zarządu

Stanisław Huskowski

Członek Zarządu

Michał Kamiński

Członek Zarządu

Stefan Niesiołowski

Członek Zarządu

Robert Drachal

Członek Zarządu

Tomasz Sakowski

Członek Zarządu

Leon Susmanek

Sekretarz Generalny

Zdzisław Litwińczuk

sekretarz.generalny@uniaeuropejskichdemokratow.pl

Skarbnik

Henryk Łazarski

Przewodniczący Rady Politycznej

Janusz Onyszkiewicz

Skład Rady Politycznej UED

Halina Flis - Kuczyńska, 

Maria Anna Knothe,

Franciszek Wasik,

Andrzej Wielowieyski

Skład Komisji Rewizyjnej

Janusz Drożdzyński

Andrzej Szumiński

Stanisław Kręciproch

Stanisław Gruszka

Skład Sądu Koleżeńskiego

Agnieszka Drózd

Aleksandra Kucharska

Marian Krawczyk

Mirosław Nogaj

 

 

 

 

.