UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

Walczymy o Kraków

KOD, Nowoczesna, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Przyjazny Kraków, SLD, Sprawa Kobiet i Strajk Kobiet Kraków oraz Unia Europejskich Demokratów.

#KrakowskaDeklaracja

UED z partiami i organizacjami

Dnia  28.02.2017r. Cezary Cieślukowski z Suwalskiego Klubu Dyskusyjnego im. Tadeusza Mazowieckiego zorganizował

I Suwalskie  Forum Demokratyczne, podczas którego spotkali sie przedstawiciele sił politycznych i organizacji społecznych zaniepokojonych rozwojem sytuacji w naszym kraju, m.in.
- Unii Europejskich Demokratów
- Platformy Obywatelskiej
- Nowoczesnej
- Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Komitetu Obrony Demokracji
- Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
- Związku Nauczycielstwa Polskiego

Poruszane problemy i obszary deklarowanego współdziałania partii i organizacji: 
1. Co dalej z zapowiadaną reformą oświaty? Jakie są uboczne skutki likwidacji gimnazjów i zmain programowych w polskiej szkole?
2. Zmiany w ordynacji wyborczej, czym to grozi? Zamach na demokrację w samorządach to nie porzadkowanie Polski
3. Centralizacja władzy w Polsce, odbieranie kompetencji samorządom i przenoszenie do administracji państwowej
4. Zagrożenie dla obronności państwa, odkładanie modernizacji armii, liczne zmiany kadrowe na najwyższych szczeblach armii
5. Populistyczna polityka społeczna PiS. 500+ skąd na to brać pieniądze?
6. Nowy system emerytalny. tracimy wszyscy, ale nie wszyscy o tym wiemy
7. Ochrona zdrowia i ochrona środowiska - polityka pełna sprzeczności
8. Coraz słabsza pozycja Polski na arenie międzynarodowej. Quo vadis Polsko?
9. Polskie rolnictwo bez perspektyw czyli jak skutecznie zamknąć drogę eksportowi na Zachód i Wschód.

Podpisano  zobowiązanie do podejmowania wspólnego wysiłku i przeciwstawiania się  łamaniu norm ładu demokratyczego w Polsce.

 Teks deklaracji do pobrania w załączniku i na stronach Klubu Mazowieckiego:

Suwalski Klub im. Tadeusza Mazowieckiego
Deklaracja o współpracy

z NGO na Dolnym Śląsku

Wrocław 18 listopada 2017. Przewodnicząca Elżbieta Bińczycka uczestniczyła w Dolnośląskim Kongresie Kobiet zabierając głos w debacie politycznej na temat obecności kobiet w polityce. Przypomnijmy, że w tej kadencji Sejmu do parytetu daleko - tylko 27 procent. Następnie wsparła wrocłąwski protest pod hasłem "Faszyzm nie przejdzie" wraz z m.in. Jola Niezgodzka (radna osiedla z N.) Kasia Lubiniecka (Stowarzyszenie DKK, PO)

Polska jest tylko Jedna

Unia Europejskich Demokratów oficjalnie dołączyła do #KoalicjiEuropejskiej. Podczas konferencji przedstawił naszą partię oraz moją osobę  Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP z sojuszniczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pragnę dodać, że Kandyduję do PE z rekomendacji PSL, z którym UED tworzy wspólny kub Parlamentarny. Był wraz ze mną Przewodniczący Rady Politycznej UED Janusz Onyszkiewicz

Partnerstwo 2019

UED i OSK wspólnie upominają się o ofiary przemocy

Konferencja prasowa Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, liderki Ogólnopolski Strajk Kobiet Marta Lempart oraz Posła UED/N Jacek Protasiewicz, na której zaprezentowano interpelację do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w sprawie projektu nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie. 
Interpelacja, która powstała z inicjatywy Marta Lempart ma na celu odtworzyć proces powstawania skandalicznych zapisów ograniczających prawa ofiary przemocy w rodzinie (najczęściej kobiet). Zdaniem Marta Lempart nowelizacja nie jest wynikiem przypadkowych działań, lecz efektem ideologicznego podejścia PiS do problemu przemocy w rodzinie, uformowanego pod wpływem Instytutu Ordo Iuris. W opinii Marta Lempart, decyzja o zakończeniu prac nad tym projektem, nie została skutecznie wdrożona, a polityczną odpowiedzialność powinna ponieść sama Minister Elżbieta Rafalska, a nie jej zastępczyni. 
Interpelacja, którą składam, składa się aż z 31 szczegółowych pytań i wniosków i ma na celu wyjaśnić jakie były prawdziwe intencje oraz rzeczywisty cel prowadzonych w tym resorcie prac, które trwały przez co najmniej rok - powiedział na konferencji Poseł Jacek Protasiewicz.

PSL wchodzi do Koalicji Europejskiej

Warszawa, 23 lutego 2019 r.
Uchwała Rady Krajowej Unii Europejskich Demokratów 
Rada Krajowa Unii Europejskich Demokratów upoważnia Zarząd Krajowy partii reprezentowany przez Przewodniczącą Elżbietę Bińczycką do podjęcia decyzji o przystąpieniu do szerokiej koalicji ugrupowań opozycyjnych, która utworzy wspólną proeuropejską listę w wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 roku. 
W imieniu UED Przewodnicząca Elżbieta Bińczycka

Koalicja

Federacyjny Klub Parlamentarny

Rada Krajowa Unii Europejskich Demokratów w pełni akceptuje decyzję o powołaniu Federacyjnego Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Europejskich Demokratów, czyli zachowującego odrębność polityczną i organizacyjną oraz możliwość głosowania (każdego z podmiotów) zgodnie z programem własnej partii. Takie sytuacje miały już miejsce w poprzednich kadencjach sejmu (do klubu parlamentarnego mogą należeć członkowie różnych partii). Opozycja w obecnym parlamencie głosuje wspólnie w fundamentalnych sprawach dla zasad demokratycznego państwa prawa czyli TK, SN, KRS, ordynacji wyborczej. Opozycję – fundamentalne sprawy, czyli już wymienione, ale także stosunek do integracji europejskiej, do niezależności samorządu terytorialnego – łączą. Musimy się wspierać, pomagać sobie, na horyzoncie są wybory. Te za niecałe dwa lata do parlamentu, patrząc z dzisiejszej perspektywy, powinny połączyć wszystkie siły demokratyczne. Gestem solidarności w stosunku do PSL udaremnimy eliminowanie przez PiS silnego zwłaszcza na wsiach i w mniejszych miastach Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Elżbieta Bińczycka

Współpraca

  1. KWRD- Koalicja „Wolność, Równość, Demokracja”. Utworzona w maju 2016r z inicjatywy Komitetu Obrony Demokracji (KOD) jako platforma współpracy z opozycyjnymi partiami politycznymi i stowarzyszeniami i ruchami obywatelskimi w celu wspólnej walki o demokrację w Polsce. Aktualnie w pracach i spotkaniach KWRD uczestniczą m.in. przedstawiciele takich partii i organizacji jak: Unia Europejskich Demokratów, Stronnictwo Demokratyczne, SdPL, Wolność i Równość, Dom Wszystkich Polska, Unia Pracy, a przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego jest Janusz Onyszkiewicz (UED), jego zastępcą Andrzej Potocki (SD).

 

  1. Kluby im.Tadeusza Mazowieckiego- powstały z inicjatywy działaczy UED i działaja w wielu miastach.

  2. Stowarzyszenie im. Tadeusza Mazowieckiego. Prezes Honorowy Michał Mazowiecki, Prezes Włodzimierz Magdziak

  3. Stronnictwo Demokratyczne www.sd.pl

  4. Polskie Stronnictwo Ludowe www.psl.pl

  5. Nowoczesna. https://nowoczesna.org

  6. Paltforma Obywtelska www.platforma.org

  7. Alliance of Liberals and Democrats for Europe www.aldeparty.eu. ALDE to federacja europejskich partii liberalno-demokratycznych, Posłowie Unii Wolności-Partii Demokratycznej należeli w Parlamencie Europejskim do frakcji ALDE.

O Polsce w Krakowie

To sie mogło zdarzyć tylko w Krakowie! W tej naszej podzielonej Polsce, w trakcie wojny na górze (i na dole), do debaty o Polsce,polskiej gospodarce przede wszystkim, zasiedli: centrolewicowy prof.Jerzy Hausner oraz centroprawicowy dr Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego, czyli think-tanku,który przed wyborami sympatyzował z PiS. Klub Jagielloński dokonał ostatnio analizy i oceny tzw.Planu Morawieckiego,wiec o tym była głownie rozmowa, a pomysł debaty wyszedł od Unii Europejskich Demokratów, a dokładnie od Elżbiety Bińczyckiej - Przewodniczącej UED, która namówiła krakowski Klub Dyskusyjny im.T.Mazowieckiego oraz Klub Jagielloński do organizacji tej debaty. Namówiła tez do udziału profesora Hausnera, którego program dla Polski, napisany jeszcze na prośbę Partii Demokratycznej - demokraci.pl ,której Profesor był ważnym członkiem, jest teraz programem UED i wisi na stronie www.uniaeuropejskichdemokratow.pl
Dr Kędzierski starał się bronić dorobku Wicepremiera Morawieckiego, ale nie było mu łatwo, bo dużo słów, zapowiedzi szumnych, a konkretu mało, co wykazał prof.Hausner. Oto 5 głównych argumentów,ze jest źle z polską gospodarka: 
1) PiS przejmował rządy pod hasłem wyjścia z pułapki średniego rozwoju. Gdy obejmował władzę polskie PKB rosło w tempie pow.3%. Dziś wynosi ono poniżej tych 3%;
2) PiS obiecywał (osobiście Prezes na specjalnej konf.prasowej), ze zainwestuje w polską gospodarkę ok.1 bln złotych, a w rzeczywistości inwestycje sie kurczą!;
3) eksport polski -kluczowy dla sukcesu każdego kraju- maleje w stosunku do lat poprzednich;
4) przedsiębiorcy polscy nie inwestują, bądź przenoszą firmy zagranice, bo Ziobro chce karać odebraniem kontroli nad własnym biznesem za drobne nawet błędy, które w biznesie każdemu się mogą zdarzyć;
5) ludzie rządzący polskimi finansami nie rozumieją współczesnego świata. Jako ilustracje tej tezy, Profesor opowiedział swoją rozmowę z Jean-Claude Trichetem, byłym Prezesem Europejskiego Banku Centralnego. Miał powiedzieć, po rozmowie z polskim ministrem finansów, ze to człowiek z innego świata! 
Tak, niestety, rządzą nami ludzie z innej planety. Kosmici, nie rozumiejący współczesnego świata, Europy, którzy twierdzą, ze amatorskie wojska obrony terytorialnej obronią nas przed ewentualna inwazja rosyjska! Saddam Husajn tez wierzył, ze potężna piechota i czołgi pokona Amerykanów. Pustynna Burza, która była pierwszą nowoczesną wojną pokazała, ze żadne -a juz na pewno półamatorskiej oddziały piechoty - nie wytrzymają ostrzału rakietowego, ataku lotnictwa, inteligentnie sterowanych pocisków...krótko mówiąc Macierewicz szykuje "mięso armatnie".No chyba, ze do innych celów maja mu te oddziały służyć...np do rozpędzania nielegalnych -wg nowej ustawy,która właśnie złożona w Sejmie- zgromadzeń! Nie wykluczam, niestety.

Nie pozwolimy się ograć Kaczyńskiemu

https://www.facebook.com/misiek.kaminski.5/videos/1293499190795664/?id=100013979700875

Michał o PSL i UED

Społeczny Komitet Obchodów alternatywnych, obywatelskich uroczystości 11 Listopada 2018 r.

Relacja posła Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicza  ze spotkania z Prezydentem Lechem Wałęsą, podczas którego podjęto decyzję o niezależnych obchodach 100-rocznicy odzyskania niepodległości: "Już w pierwszej debacie nad prezydencką ustawą o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2017 roku, Unia Europejskich Demokratów była przeciw. Nasze stanowisko przedstawił Profesor Niesiołowski, który mówił, ze prezydent Duda „nie ma moralnego prawa występować jako ktoś, kto organizuje tego rodzaju obchody”. Dlaczego? Bo było po zaprzysiężeniu przez prezydenta dublerów sędziów w TK, po podpisaniu ustawy o faktycznej likwidacji służby cywilnej, po czystkach w mediach publicznych. 
Od tego czasu sprawy tylko się pogorszyły. W lipcu Prezydent podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych, która cofa nas do rozwiązań rodem z PRL oraz poddaje sądy całkowitej kontroli polityka i prokuratora generalnego w jednej osobie. Ostatnio zakończył się również kiepski serial na temat walki Andrzeja Dudy z PiS kształt ustaw o KRS i SN. W ostatnim odcinku bohater zrejterował i znów jedyne, co mu pozostało, to pokrzykiwanie na placu Piłsudskiego 11.11. A i tak, mało kto jego przemową się przejmuje, bo w świat idą obrazki z przemawiającymi w Warszawie neo-faszystami, maszerującymi ksenofobami i ich rasistowskimi hasłami. 
Jaki jest zatem sens udziału w oficjalnych obchodach 100-lecia Niepodległości i, choćby biernej w ten sposób, akceptacji dla niszczenia demokratycznego państwa prawa? My - w UED - uważamy, że nie ma. 
PO i PSL poparły inicjatywę prezydencką i już wydelegowały swoich przedstawicieli do Komitetu Obchodów setnej rocznicy. Nowoczesna, wprawdzie w 2015 ustawę poparła, ale po tym, co stało się z sądami, odmówiła udziału w tym gremium. Słusznie. My jesteśmy konsekwentni i dzisiaj rozmawialiśmy z Prezydentem Wałęsa o stworzeniu Społecznego Komitetu Obchodów i przygotowaniu alternatywnych, obywatelskich uroczystości 11 Listopada 2018 roku. Wstępna zgoda jest, więc ruszamy dalej...
 
 

wspieramy KOD

Olsztyn.Wyborcza.pl (fot.Arkadiusz Stankiewicz)

Poseł Unii Europejskich Demokratów prof. Stefan Niesiołowski jeździ po Polsce zapraszany przez KOD i inne organizacje obywatelskie. Doświadczenia opozycjonisty, więźnia PRL,wielokrotnego parlamentarzysty pozwalają na diagnozę sytuacji i odpowiedź na pytania: Jak skutecznie przeciwstawić się niszczeniu państwa? Co dalej z opozycją? 14 grudnia odbyło się spotkanie w Olsztynie.

Jest jednym z najbardziej znanych opozycjonistów poprzedniego systemu.
GAZETA WYBORCZA OLSZTYN